KBK BIKES är en cykelbutik,
men även designad för att inhysa event-, fester, kick-off m.m.

Vi väljer att inte kalla den för eventlokal. Men de som valt att förlägga
sina tillställningar hos oss, har valt lokalen för ljudet, storbilds-skärmen
på 4.5 m, head-set, avskilt men ändå nära. Vi hyr in catering, ansöker om tillfälliga serveringstillstånd och gör kvällen till en riktigt trevlig och rolig tillställning.
Sist men inte minst; det som händer på Gruvan, stannar på Gruvan.
Det är sedan gammalt.

Event av dessa slag sker i samarbete med TEAM KBK BIKES CK.
För ytterligare info, kontakta Mika Snell på: mika.snell@kbkbikes.se

Varmt välkomna att kontakta oss vid intresse för
vad vi kan hjälpa dig med ifråga om lokalens möjligheter!