KBK BIKES är en cykelbutik, fast lokalen har vi även designat för att snabbt kunna ställas om att inhysa event-, fester, kick-off m.m. Borta är då cykelbutiks-känslan och välkomnar med en helt annan atmosfär. Det är lite "Det som händer på Gruvan, stannar på Gruvan" över det hela.

 

De som valt att förlägga sina tillställningar hos oss, har valt lokalen för ljudet, storbilds-skärmen med 4,2 meters bredd, head-set, avskilt men ändå nära. Vi hyr in catering, ansöker om tillfälliga serveringstillstånd och gör kvällen till en riktigt trevlig och rolig tillställning. Under november 2023 håller vi på att installera påhängsväggar med motiv samt disco-beslysning, vi försöker få upp ett par miniprojektorer, rökmaskin m.m. för att kunna lyfta lokalen för din skull till nästa nivå.

Event av dessa slag sker i samarbete med TEAM KBK BIKES CK som har KBK BIKES butik som sin egen eventlokal.
För ytterligare info, kontakta Mika Snell på: mika.snell@kbkbikes.se